برای عشق تمنا کن ولی خار نشو
براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده
براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو
 براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه
 براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن 
براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير
 براي عشق وصال كن ولي فرار نكن
 براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زندگي كن
براي عشق بمير ولي كسي رو نكش .
 براي عشق خودت باش ولي خوب باش......
========================================================تاريخ : دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 | 21:10 | نویسنده : alireza |

بـــــــــدون شــــــــرح !!!!!!!تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 2:28 | نویسنده : alireza |

اهل کجــــا بودنــت مهــم نیـــست

اهل و بجـــا بودنـــت مهـم است!!!

منـــطـقـــه زنـــدگـیـــت مهـــم نیــــست

منـطـق زنــدگیـــت مهــم است!!!

 


موضوعات مرتبط: شعرهای بامعنی سنگین ، شعرهای پند آموز ، شعرهای پر معنی ، شعرهای تکان دهنده ، شعرهای تیکه دار ، شعرهای خاص ، شعرهای سرشار از معنا

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 2:14 | نویسنده : alireza |

بوســه از پیشــانی

بوسه ایــه که از دل برمیـــاد

بوسه ایــه که عمیــق و عاشقــانـه است

سرشــار از یـــه عالمــه حس پاک و قشنــگ...


موضوعات مرتبط: شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای جذاب ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبا ، شعرهای زیبا و کوتاه

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 2:9 | نویسنده : alireza |

وقتی مـــــرا بـغــل مـی کــنی

چــنــان جاذبه آغوشـــت

به جاذبـــه زمـــین غلبـــه مــی کنــد

کــه روحـــم بــــه پـــرواز در مـــی آیـــــــــد...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای بسیار زیبا ، شعرهای پر معنی ، شعرهای جالب ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای جذاب

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 2:4 | نویسنده : alireza |

قـــانــعــــم...

تــــو قسمت مــن نبــودی!!

مــال مـــردم بــــودی!!

قربــون دلــم بــرم که مـال مـردم خــور نیـــست!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای بامعنی سنگین ، شعرهای بی وفایی ، شعرهای پر معنی ، شعرهای تنهایی ، شعرهای تکان دهنده ، شعرهای تلخ

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 1:59 | نویسنده : alireza |

کنــارت هستند : تــا کی ؟؟

تا موقـعی که به تـــو احتیاج دارند!!

از پیشت میـرن یـک روز : کــدوم روزا ؟؟

وقتی کســی جــای تــــو رو گرفـت !!

دوسـتـت دارنـد : تا چــه موقــع ؟؟

تا موقعی که کسی دیــگر را برای دوســت داشتن پیــدا کنند!!

میگویید عاشقت هست : نــه عزیزم برای همیشه نه!!

فقط تا موقعی عاشـقـت هست که نوبـت بازی با تـــو تمام شود!!!

 


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای بامعنی سنگین ، شعرهای بی وفایی ، شعرهای پر معنی ، شعرهای تنهایی ، شعرهای تکان دهنده ، شعرهای تیکه دار

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 1:52 | نویسنده : alireza |

زندگی جیــره مختصری است

مثل یــک چایــی

و کنــــارش عشــق است

مثل یک حبــه قنـــد

زنــدگی را با عشق نوش جان بایــد کرد...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای خاص ، شعرهای زیبا ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای زیبا و کوتاه

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 1:39 | نویسنده : alireza |

تمام غم هایت را به جان میخرم

تو فـقـط صــــدای خنـــده هـایـــــت را

به کســــــی نــفــروش..!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم ، شعرهای تیکه دار ، شعرهای عاشقانه جدید ، شعرهای عاشقانه غمگین ، شعرهای غمگین کوتاه ، شعرهای غمگین تنهایی

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 | 1:49 | نویسنده : alireza |

صدایـــــــم میـــــزد گلــــــم

گلـی بـــــودم در باغچه دلــــش

امــــــا او باغبـــــان عاشقـی نبـــود

گاهـــی سر میــــزد و دل میـــبرد

سالـــــها بعد دانستــــــم که مـن تنــــها نبـــودم

او باغبــــــــان گـــل های زیــــادی بـــود...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای بی وفایی ، شعرهای پر معنی ، شعرهای تنهایی ، شعرهای تکان دهنده ، شعرهای جدایی از عشق ، شعرهای دلتنگی

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 16:59 | نویسنده : alireza |

تــــــو فقط یـــــک بار زنــدگــی خواهــــی کـرد

پـــــس بــــــرای خـــــــــودت زنـــــــــــدگی کن

مـــــهم نیــــــست که دیــــگران چه فکــری می کــنند...


موضوعات مرتبط: شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای خاص ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبا ، شعرهای زیبای عاشقانه

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 16:35 | نویسنده : alireza |

از این غـم انگیـزتـر؟؟؟؟

شعـرهای مرا برای معشـــوقــت بخـــوانـــی

و مــــن برای تـــــــو

شاعـری باشم بـا نـام مستـعـار!!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای تنهایی ، شعرهای تنهایی عاشقانه ، شعرهای تکان دهنده ، شعرهای تلخ ، شعرهای دلتنگی ، شعرهای دلتنگی عاشقانه

تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 | 22:42 | نویسنده : alireza |

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم 

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!!!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای ابراز علاقه و دوستت دارم ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای بسیار زیبا ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای عاشقانه

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 19:25 | نویسنده : alireza |

آنقدر دلتنگت شده ام که اگر نامه رسانت

گرگ بیابان هم باشد قدمش را می بوسم!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای بی وفایی ، شعرهای تنهایی ، شعرهای تلخ ، شعرهای تلخ جدایی ، شعرهای جدایی ، شعرهای خیلی غمگین

تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 19:5 | نویسنده : alireza |

آن شب ...

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ...

تماشا می کرد ...

آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..

نــــور را می جســـتند ...!

و اتاقم ..

سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... !

دانستم..

تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی...!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای دلتنگی عاشقانه ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبا ، شعرهای زیبای عاشقانه

تاريخ : دوشنبه نهم تیر 1393 | 23:49 | نویسنده : alireza |

تو از باغ گل نرگس فریبا تری

ز لبخند خورشید زیبا تری

تو آن شعر نابی که حافظ سرود

ولی از غزل هم تو گویاتری...!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای پر معنی ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای چند بیتی ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبا

تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 14:24 | نویسنده : alireza |

 

میگویند : به زنان نباید بال و پر داد میپرد!!!

اما زنان فقط پروازهای عاشقانه را دوست دارند!!!(بی دلیل نمیپرند)

میگویند : به زن نگویید دوستت دارم خودش را میگیرد!!!

اما زنان فقط دستان عشقشان را میگیرند و میگویند دوستشان دارند!!!

میگویند : به زنان نباید توجه زیاد کرد خودشان را گم میکنند!!!

اما زنان وقتی کم توجهی میکنند که عشقشان بی توجهی کند!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای سنگین و زیبا ، شعرهای عاشقانه

تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 13:34 | نویسنده : alireza |

 

هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید

 روزی پیر خواهد شد!!!

هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید

روزی چروک خواهد شد!!!

هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید

روزی عوض خواهد شد!!!

هیچگاه به دنبال موی زیبا نباشید

روزی سپید خواهد شد!!!

در عوض بدنبال قلبی وفادار باشید

که تا ابد دوستتان خواهد داشت...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای پر معنی ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای فوق العاده زیبا

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 | 23:5 | نویسنده : alireza |

مخاطب خاص اگه خاص باشــه!!!

لازم نیست که شما دورش رو از این و اون خلوت کنی

خودش واسه بودن شمــا جـــا بــاز میکنه

لازم نیست هر کســی رو توجیح کنیــد

که ایــشون مال شماست!!!

خودش تورو به همه دنیــــا نشون میده

و میــگه این مال منه!!!

لازم نیــست به فکر رفتنش باشید

خودش به شما ثابت میــکنه که اومده بمــونه!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای پر معنی ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای خاص ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبای عاشقانه

تاريخ : شنبه دهم خرداد 1393 | 16:16 | نویسنده : alireza |

با کسی رابطه ی احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه که تو رو داره

بلکه حاضره هر ریسکی رو بکنه

که فقط کنار تو باشه!!!تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 12:57 | نویسنده : alireza |
 

به خیــــــــال خودت زیر آبــی زدی و رفتی

اما حواست نبود دقیـــــقا منتظر همیـــــن حرکتت بـــــودم!!!

کیـــــــــــــــش مــــــــــــــات


موضوعات مرتبط: شعرهای بی وفایی ، شعرهای تنهایی ، شعرهای تلخ ، شعرهای تلخ جدایی ، شعرهای جدایی از عشق ، شعرهای خیلی غمگین

تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 12:42 | نویسنده : alireza |

فکــــر بودنـت دیـــوانه ام می کنـــد ...

آخ اگــر باشــی ...

برایــت دیوانگـــی را تمام خواهـم کــرد!!!


موضوعات مرتبط: شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای زیبا و کوتاه ، شعرهای عاشقانه ، شعرهای عاشقانه رمانتیک ، شعرهای عاشقانه جدید

تاريخ : پنجشنبه یکم خرداد 1393 | 18:37 | نویسنده : alireza |

پدر دست هایت را دوست دارم

دست هایت بوی خدا

بوی عشق بوی امید می دهند

•.•.•.•.•.•.•  اس ام اس تبریک روز مرد  •.•.•.•.•.•.•

نه فقط بنــده به ذات ازلـی میـــنازد

نــاشر حکم ولایت به ولی مینــازد

گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی

عجب اینجاســت خدا هم به علی مینازد!!!


•.•.•.•.•.•.•  اس ام اس تبریک روز مرد  •.•.•.•.•.•.•

بگذار یــک بار دیــگر بگویــم :

که مــــــرد همیشه محبوب من

چقــدر دوستـــت دارم

در تنگاتنگ آغوش امن تــــو

چه لذتی از زن بودنم میبرم!!!

اونایی که دل خوندن مطالب غمگین  دارن برن ادامه مطلب


موضوعات مرتبط: اس ام اس تبریک روز مرد
برچسب‌ها: اس ام اس تبریک روز مرد , اس ام اس روز مرد , اس ام اس روز پدر مبارک

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 | 11:21 | نویسنده : alireza |

 راه که میروی

عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم

میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم

میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد

تو فقط مال منی

 مال من...


موضوعات مرتبط: شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای عاشقانه رمانتیک ، شعرهای عاشقانه جدید ، شعرهای فوق العاده زیبا ، شعرهای کوتاه عاشقانه

تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 12:4 | نویسنده : alireza |

آغوش من فقط اندازه تــو جا دارد

اگــر خـــوب گوش کنـــی

این ضربان های تند تند و پی درپی قلبم را میشنوی

تـــو را فریــاد می زنند...

مخاطب کلامــم که هیــچ

مخــاطب ضربان های قلبم هم تویـــــی...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای پر معنی ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای رمانتیک ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای عاشقانه رمانتیک

تاريخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 9:50 | نویسنده : alireza |تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 19:25 | نویسنده : alireza |

رفتــار عاشقانــه زن را بایـــد از دلتنگیــش فهمیـــد

از شوق بــی تابیــش برای دیــــدار

از حــس کودکانه اش بــرای آغــوش !!!


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای بسیار زیبا ، شعرهای پر معنی ، شعرهای دلتنگی ، شعرهای دلتنگی عاشقانه

تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | 19:52 | نویسنده : alireza |

دوست داشـتن را در چشمـی بجــوی

که حتـــــی وقتی بستـــــــه است

رویــــــای تو را در خواب بیند

با چشمـــــان بستــــه بیـادتــــم....


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای دلتنگی عاشقانه ، شعرهای زیبا ، شعرهای زیبای عاشقانه ، شعرهای زیبا و کوتاه ، شعرهای فوق العاده زیبا

تاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 10:59 | نویسنده : alireza |

کنارت که هستـــــــــــــــــــــم

عمیـــــــق تر نـــــــــفس میکشم

هوای با هم بودنمان را می بــــــــلعم

و مبــــــتلا تر میشم

کنارم بمان اگر میـخواهی زنده بمانم...


موضوعات مرتبط: شعرهای احساسی ، شعرهای باحال عاشقانه ، شعرهای جدید عاشقانه ، شعرهای عاشقانه ، شعرهای عاشقانه رمانتیک ، شعرهای عاشقانه جدید ، شعرهای فوق العاده زیبا

تاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 10:35 | نویسنده : alireza |

آغاز مانور جنگ جهانی سوم 

و شبیه سازی انفجارهای قاره ای

و آزمایش بمب های اتمی

بر تو مسئول ویژه برگزاری مراسم مبارک !!!


•.•.•.•.•.•.•  اس ام اس  چهارشنبه سوری  •.•.•.•.•.•.•

دستانت را به من بده ، تا باهم از رو آتیش بپریم

آنان که سوختند ، همه تنها بودند

چهار شنبه سوری مبارک

•.•.•.•.•.•.•  اس ام اس  چهارشنبه سوری  •.•.•.•.•.•.•

با یاد سرخی گونه هایت

درخشش چشمانت

سوزانندگی لبهات ، داغی عشقت

از رو آتیش میپرم ، دوستت دارم آتیش پاره

چهارشنبه سوری بر همگان مبارک باد


موضوعات مرتبط: اس ام اس چهارشنبه سوری

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 18:11 | نویسنده : alireza |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.